Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Topklinische zorg

Voor de drie miljoen inwoners van de Noord-Nederlandse regio is het essentieel dat hun ernstig zieke kinderen in de eigen omgeving behandeld worden. Dankzij de huisvesting van het KinderOncologisch Centrum in Groningen is dat voor veel kinderen gelukkig ook mogelijk.

Kinderen en ouders kunnen in Groningen rekenen op een uiterst deskundig en gedreven team van medisch specialisten, artsen, neuropsychologen, nurse practitioners, verpleegkundigen, pedagogisch medewerkers, medisch maatschappelijk medewerkers en administratief medewerkers.

Het team werkt intensief samen met artsen uit de regio en met oncologische centra en instellingen in binnen- en buitenland. Gezamenlijk wenden zij al hun kennis en ervaring aan om kinderen en ouders zo goed mogelijk te ondersteunen tijdens de behandeling en daarna.

Maar niemand kan beter vertellen wat het werk van deze mensen inhoudt en wat het voor hen betekent dan zijzelf. Daarom laten we hieronder een aantal van hen aan het woord.

“Ik was de eerste Nurse Practitioner kinderoncologie in Nederland” Meer…

Edith de Kock, Nurse Practitioner

“De kanjerkralen helpen ook om het verhaal – letterlijk – op een rijtje te krijgen” Meer…

Mirjam van Gent, hoofd Pedagogische Zorg

“Het mooie van ons werk is dat wij niet naar één persoon kijken, maar naar het hele gezin en alle mensen eromheen. ” Meer…

Diet Veenstra en Els Planting,
Medisch maatschappelijk werk Kinderoncologie

Nu en in de toekomst kinderen met kanker zo goed mogelijk helpen. Dat is waar we het voor doen. Meer…

Team secretariaat en datamanagers

“In Groningen hebben we voor kinderen met een hersentumor een speciaal kinderneuro-oncologieteam met specialisten van verschillende disciplines.” Meer…

Annet Kingma, klinisch neuropsycholoog,
kinder- & jeugdspecialist-psycholoog

“In Groningen hebben we neuropsychologen met specifieke ervaring op het gebied van de klinische kinderneuropsychologie en kinder(neuro)oncologie” Meer…

Cecilia Aarnoudse, neuropsycholoog/GZ-psycholoog

“Het is de uitdaging om jonge mensen goed door een moeilijke fase te helpen” Meer…

Rienk Tamminga, Kinderarts/oncoloog/hematoloog

“Werken met kinderen is iedere dag weer een feest; het geeft me zoveel terug.” Meer...

Eveline de Bont, kinderarts, oncoloog/hematoloog

“Wat me vooral raakt, is de enorme draagkracht van ouders en kinderen.” Meer...

Wim Tissing, kinderarts oncoloog/hematoloog

“Regelmatig vragen mensen aan mij, waarom ik er toch voor gekozen heb om kinderarts in de hemato/oncologie te worden,” Meer...

Annemarie Peek, oncoloog/hematoloog


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties