Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

(Inter)nationale samenwerking

Voor elk kind met kanker, waar ook ter wereld, wil je de beschikking hebben over de nieuwste therapieën. Daarom is het essentieel om (inter)nationaal intensief samen te werken en toegang te hebben tot internationaal opgestelde behandelprotocollen.

Ook voor onderzoek is samenwerking in groter verband essentieel. Want gelukkig is de groep kinderen met kanker in Nederland niet zo groot. Maar om tot goede onderzoeksresultaten en vervolgens tot goede, beproefde behandelingen te komen, zijn veel gegevens nodig over eerdere patiënten en de ervaringen met hun behandeling.

In Nederland werken alle kinderoncologische centra samen binnen de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION). Elk centrum is verantwoordelijk voor het eigen onderzoek en de kwaliteit van de eigen patiëntenzorg. Kennisontwikkeling en -deling is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo verzamelt en verwerkt men binnen de SKION onderzoeksgegevens en voert men overleg over behandelprotocollen.

Door de verdeling van onderzoeksthema’s is er geen centrum in Nederland met hetzelfde thema bezig. Dat maakt internationale samenwerking essentieel.

Groningen heeft vanaf de beginjaren van het centrum het belang van internationale samenwerking en toetsing onderkend. Prof. dr. Willem Kamps heeft in zijn lange dienstverband als hoofd van het centrum een grote rol gespeeld in de totstandkoming van de vele samenwerkingsverbanden die er tot op heden zijn.


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties