Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Mededeling

Het fonds van de Stichting Kinderoncologie Groningen heeft bijna 40 jaar financiële bijdragen kunnen geven voor kinderoncologisch onderzoek in Groningen. Per 1 januari 2018 wordt de stichting opgeheven.
De overgebleven gelden worden overgedragen aan het UMCG voor protonenresearch voor de kinderoncologie.

Projecten

De SKOG heeft al vele onderzoeksprojecten gefinancierd. Hieronder een overzicht van de door ons gefinancierde projecten.

Onderzoek-overzicht SKOG-gefinancierd 1978-2014

Klik hier voor een volledig overzicht van het onderzoek van het Kinderoncologisch Centrum Groningen.


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties