Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Kinderen en hun ouders

Het is een van de meest schokkende dingen die je kunnen gebeuren: horen dat je kind een levensbedreigende ziekte heeft. En ben je zelf dat kind, dan kun je nauwelijks bevatten wat je overkomt.

Vanaf de diagnose vormen ouders de spil in een emotioneel en moeilijk proces. Het kind zelf, artsen, familie, vrienden, iedereen komt bij hen met lastige vragen. Ondertussen hebben zij zelf ook de wereld aan vragen en die zijn lang niet allemaal meteen te beantwoorden. Gelukkig geneest vandaag de dag 80% van de kinderen met kanker. Of je daarbij hoort, weet je pas zeker lang na de behandeling. Maar de cijfers zijn hoopvol.

Tijdens de behandelperiode kun je veel dingen blijven doen. Kinderen willen liefst zo gewoon mogelijk blijven doen. Het is ontzettend belangrijk ze die kans te geven. Het maakt het leven tijdens de behandeling wat eenvoudiger. En voor al die kinderen die genezen, is het makkelijker om straks te draad weer op te pakken.

Veel mensen weten niet dat de vooruitzichten zo gunstig zijn. Ze staan er ook niet bij stil dat het leven zoveel mogelijk zijn gewone gang moet houden. De neuropsychologen van het centrum helpen ouders om hun kind die kans te geven. Als het nodig is, nemen zij contact op met een leerkracht om een specifiek probleem te bespreken. Of ze bellen de zwemleraar om uit te leggen waarom een kind scheef zwemt en waarom het toch vooral op zwemles moet blijven. Het zijn maar een paar voorbeelden.

Voor ouders van kinderen met zorgvragen en professionals: klik hier voor een directe link naar het Beatrix Kinderziekenhuis.


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties