Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

“Helaas gaat de behandeling van kanker meestal gepaard met bijwerkingen. Een deel van mijn onderzoek betreft bijwerkingen op korte termijn. Daarbij gaat het om darmschade door chemotherapie. Het Kinderoncologisch Centrum Groningen is een van de weinige instituten ter wereld die darmschade onderzoekt. Zo proberen we te ontdekken hoe we kinderen met darmschade het beste kunnen voeden. Daarnaast proberen we te voorspellen of kinderen met koorts een bacteriële infectie hebben of niet, zodat we ze niet onnodig hoeven op te nemen. Naast het onderzoek naar bijwerkingen op korte termijn, doe ik onderzoek naar bijwerkingen op de lange termijn. Nu steeds meer kinderen kanker overleven, komt daar steeds meer aandacht voor. Want we willen dat kinderen die beter worden, ook gezond beter worden.

Dr. W.J.E. (Wim) Tissing, kinderarts oncoloog/hematoloog

Wim Tissing is kinderarts/oncoloog aan het UMCG sinds 2005. Voor die tijd werkte hij als kinderarts/oncoloog in het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Sinds zijn komst naar Groningen concentreert zijn onderzoek zich op korte- en lange termijn bijwerkingen van behandeling. In 2007 promoveerde hij op het onderzoek naar de oorzaken van prednison resistentie bij acute lymfatische leukemie (molecular mechanisms of glucocorticoid resistance in childhood acute lymphoblastic leukemia).

Update onderzoek, november 2009

“De eerste uitkomsten van het onderzoek naar voeding bij darmschade laten zien dat zo’n beschadigde darm niet in staat is lactose, een belangrijk bestanddeel van de voeding, op te nemen. Dat is een cruciaal gegeven om te kunnen bepalen hoe we kinderen met darmschade het beste kunnen voeden.”

“In een multicenter studie onder kinderen met koorts tijdens een slechte afweer onderzoeken we of het veilig is een deel van de kinderen niet of korter te behandelen met antibiotica. Dit leidt bij 40% van de kinderen tot een kortere of geen opname. Daar gaat het om: dat kinderen niet onnodig lang in het ziekenhuis liggen.”

“In het onderzoek naar effecten van therapieën op de lange termijn zijn we momenteel bezig met het opzetten van een grote landelijke studie. Ik zit in het dagelijks bestuur van die studiegroep. Vanuit Groningen kan ik een belangrijk deel van de opgedane kennis inbrengen en een deel van de landelijke studie is een vervolg op het Groningse onderzoek. Groningen heeft de afgelopen jaren namelijk al veel expertise opgebouwd op het gebied van neuropsychologische en cardiovasculaire schade.”

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties