Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

 

“In mijn onderzoek ben ik vooral geïnteresseerd geraakt in hoe tumoren zich ontwikkelen en staande blijven houden in het lichaam. Cruciaal hiervoor is het systeem van signaal transductie. Dit systeem bestaat uit verschillende cascades van eiwitten in de cel die met elkaar de informatie die een cel ontvangt, interpreteert en erop reageert. Hiermee weet een cel precies wat hij moet gaan doen en er voor zorgt dat alles zonder problemen verloopt. Het samenwerken van verschillende typen van cellen kunnen dan leiden tot complexe reacties zoals de afweer tegen ziektekiemen, maar ook het opruimen van cellen die niet correct reageren op signalen uit hun omgeving. In hele uitzonderlijke gevallen worden deze fouten niet gecorrigeerd en kan het er toe leiden dat cellen afwijkend gedrag gaan vertonen zoals bij allergieën maar het kan ook gebeuren dat cellen zich ongecontroleerd blijven vermeerderen. Dit leidt er dan toe dat er een tumor kan gaan ontwikkelen.
Op dit moment kijk ik met verschillende technieken naar deze communicatie in tumor cellen en probeer te achterhalen welke cascades niet meer goed werken en hoe we dit kunnen corrigeren. Eén manier is om een klasse van eiwitten (kinases), die op sleutel posities in die verstoorde cascades zitten, te remmen om er op die manier voor te zorgen dat cellen weer normaal reageren op hun omgeving. Een andere manier die ik aan het uitzoeken ben, is juist door cascades te activeren die zorgen voor differentiatie van cellen, hierdoor kunnen deze cellen niet meer vermeerderen en zou de groei van tumoren geremd kunnen worden. Dit zou vooral van belang kunnen zijn voor tumoren die moeilijk te verwijderen zijn.”

Dr. S.H. (Sander) Diks, Post-Doc, celbioloog

Sander Diks is afgestudeerd als bioloog en gepromoveerd op het onderwerp signaal transductie in 2006. In zijn promotie tijd heeft hij een nieuwe techniek ontwikkeld om op een bredere manier signaal transductie te analyseren (kinome profiling). Op dit moment gebruikt hij deze techniek om te kijken naar verschillen tussen normaal en tumor weefsel om zo meer inzicht te krijgen in veranderingen in de signaal transductie van kinderhersentumoren.

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties