Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

“In Groningen hebben we een belangrijke focus op kinome profiling. Dit is de analyse van alle signalen die de ontwikkeling van eiwitten in de cel sturen. Wij proberen van al die signalen een profiel te maken. Dat wil zeggen: te achterhalen in welke volgorde ze precies staan. We kijken ook welke signalen in een cel afwijkend kunnen zijn en op welke manieren ze dan afwijken. Zo kunnen we straks binnen een bepaald type kanker subgroepen onderscheiden. We zijn hier al heel ver mee; over vijf jaar hoop ik dat we klaar zijn. Daarna kunnen we meer individuele therapieën ontwikkelen. Een groot voordeel van onze focus is dat de farmaceutische industrie precies op datzelfde punt medicijnen ontwikkelt; dat maakt het makkelijker om de resultaten van ons onderzoek te vertalen naar therapie.”

Dr. E.S.J.M. (Eveline) de Bont, kinderarts/oncoloog

Eveline de Bont is kinderarts/oncoloog aan het UMCG sinds 1998. Zij promoveerde in 1999 op het onderwerp hoe de cytokine-productie ten gevolge van infecties te gebruiken is in de diagnostiek van infecties bij kinderen met kanker (Inflammation- and cancer-related cytokine production in immunocompromised hosts). Van daaruit is een zelfstandige onderzoekslijn ontstaan naar effecten van chemotherapie op korte termijn. Momenteel concentreert haar onderzoek zich op kinome profiling. Daarbij werkt ze intensief samen met het laboratorium van Steven Kornblau, MD Anderson Houston, USA.

Update onderzoek, november 2009

“Met het onderzoek naar kinome profiling willen we kennis opdoen over de specifieke signalen die een kankercel onderscheiden van een gezonde cel. We gaan er vanuit dat we met die kennis therapievormen kunnen ontwikkelen die deze specifieke signalen tegenwerken, zodat de kankercel zich niet verder kan ontwikkelen.

Het afgelopen halfjaar hebben we hersentumoren en acute myeloïde leukemiecellen bij kinderen onderzocht. We hebben gevonden dat zogenoemde SRC inhibitors wellicht een geschikt hulpmiddel zijn in de behandeling van kinderen met een hersentumor (zie voor meer informatie het wetenschappelijk cv van Erik Sikkema). Een eerste pilotstudie in acute myeloïde leukemie cellen heeft aangetoond dat verder onderzoek naar kinome profiling ook bij die vorm van kanker van belang is.

Eind 2009 krijgt het onderzoek naar hersentumorcellen meer verdieping met de komst van Sander Diks naar ons lab. Verder kunnen we dankzij financiering door KIKA de intensieve samenwerking opstarten met het laboratorium van Steven Kornblau, MD Anderson Houston, USA. Hierin gaan we honderden patiëntensamples bestuderen om zo onze kennis verder uit te breiden (zie voor meer informatie het wetenschappelijk cv van Arja ter Elst).”

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties