Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

"Mijn onderzoek betreft de drie bij kinderen meest voorkomende typen hersentumoren: medulloblastoom, astrocytoom en ependymoom. Ik kijk daarbij naar de activiteit van een specifieke groep eiwitten: de kinases. Dat zijn de schakelaars die processen in een cel aan of uit zetten. In dit onderzoek hebben we gezien dat het src-kinase (Src-eiwit) in hersentumorcellen hoog actief is. Ik heb in het laboratorium aangetoond dat hersentumorcellen doodgaan als het src-kinase wordt geremd. Momenteel onderzoek ik of het haalbaar is om dit eiwit af te remmen in het menselijk lichaam zodat de groei van de tumoren kan worden geremd.”

Drs. A.H. (Erik) Sikkema, AIO

Erik Sikkema studeerde af in 2006 als medisch bioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. In datzelfde jaar startte hij zijn promotieonderzoek binnen de afdeling kinderoncologie van het UMCG. Momenteel concentreert zijn onderzoek zich op kinome profiling in kinderhersentumoren. Hierbij wordt hij begeleid door dr. Eveline de Bont (kinderarts/oncoloog) en dr. Wilfred den Dunnen (patholoog).

Update onderzoek, november 2009

“De activiteit van eiwitten (kinases) in een cel bepaalt grotendeels hoe die cel reageert op zijn directe omgeving. Processen als celdeling en celmigratie worden hierbij normaalgesproken nauwgezet gereguleerd. Mijn onderzoek richt zich op het identificeren van afwijkingen in de kinase-activiteit van hersentumorcellen bij kinderen. Hiermee hebben we een beeld gekregen van de activiteit van verschillende kinases die betrokken zijn bij het doorgeven van de specifieke signalen die een kankercel onderscheiden van een normale cel. Een van de bevindingen is een hoge activiteit van het kinase Src. In het laboratorium hebben we aangetoond dat hersentumorcellen uitermate gevoelig zijn voor het remmen van de activiteit van het Src-kinase. Momenteel onderzoeken we of we met Src-remmers (Src-inhibitors) daadwerkelijk in staat zijn de tumorgroei te remmen in het menselijk lichaam.”

“Daarnaast richt ik mij op het ontrafelen van processen die aanzetten tot de ontwikkeling van nieuwe bloedvaten in hersentumoren. Tumorcellen stimuleren namelijk de aanmaak van nieuwe bloedvaten, zodat de tumor snel kan groeien. Het tegengaan van dit proces is een belangrijk speerpunt in het ontwikkelen van nieuwe behandelstrategieën voor (hersen)tumoren. Daartoe onderzoeken we momenteel of het mogelijk is om de respons op de behandeling nauwkeurig te meten met behulp van een profiel van de kinase-activiteit. Zo ja, dan wordt het in de toekomst wellicht mogelijk om de behandelstrategie aan te passen aan de individuele patiënt.”

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties