Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

“Het is van groot belang dat tijdens en na de behandeling de kwaliteit van leven van een kind met kanker zo goed mogelijk behouden blijft. Daarom zullen we altijd proberen het optimale evenwicht te vinden tussen een maximale genezingskans en een zo goed mogelijk functioneren, nu en in de toekomst. Een van de speerpunten van het KinderOncologisch Centrum Groningen is daarom het neuropsychologisch onderzoek, tijdens en (lang) na de behandeling. Groningen heeft zich vanaf het begin onderscheiden door een klinisch neuropsycholoog in de staf op te nemen.”

Dr. A. Kingma, klinisch neuropsycholoog,
kinder- & jeugdspecialist-psycholoog

Annet Kingma begon in 1980 op het KinderOncologisch Centrum Groningen. In de eerste periode was zij alleen werkzaam in de patiëntenzorg. In 2001 promoveerde zij op de neuropsychologische effecten van ALL-behandeling, in combinatie met MRI-onderzoek. Ook deed zij onderzoek naar acute bijwerkingen van de behandeling van leukemie en hersentumoren. Momenteel doet ze onderzoek naar de problemen die volwassenen, die als kind een hersentumor hebben gehad, later ondervinden in hun werk. Zij heeft ook zitting in diverse landelijke samenwerkingsverbanden.

Update onderzoek, december 2009

“Onlangs hebben we een neuropsychologisch onderzoek afgesloten onder volwassenen die als kind in het KinderOncologisch Centrum Groningen zijn behandeld voor een hersentumor. Slechts een minderheid van de onderzochte personen bleek in staat om te werken in een reguliere, betaalde baan. Naast cognitieve problemen kampen veel van deze patiënten met blijvende neurologische en zintuiglijke handicaps en endocriene dysfuncties. Vooral patiënten met een kwaadaardige hersentumor, die op jonge leeftijd met een hoge dosering zijn bestraald op hun gehele brein, leveren levenskwaliteit in.”

“Het is de bedoeling dat deze studie in 2010 een vervolg krijgt met een nieuwe promovendus die onderzoek zal doen naar specifieke neuropsychologische stoornissen bij kinderen met een hersentumor.”

“Op dit moment wordt een deel van de kinderen die zijn behandeld voor leukemie volgens het SKION-protocol ALL 9 of ALL 10 opgeroepen voor neuropsychologisch onderzoek. Dit is een uitbreiding en verfijning van het onderzoek waarop neuropsychologe Nathalie Jansen in 2009 in Groningen is gepromoveerd.”

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties