Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

De onderzoekers

De wetenschappers van het KinderOncologisch Centrum Groningen hebben de afgelopen decennia belangrijke ontdekkingen gedaan die wereldwijd worden onderschreven.

De geboekte onderzoeksresultaten zijn echter niet uitsluitend toe te schrijven aan de toegewijde onderzoekers van het KinderOncologisch Centrum. Hun relaties in binnen- en buitenland zijn daarbij onmisbaar geweest. Cruciaal zijn ook de dwarsverbanden die het centrum heeft gelegd met de afdelingen Hematologie, Medische Oncologie, Celbiologie, Stamcelbiologie en Pathologie van het UMCG.

Het team van onderzoekers is een gemêleerd gezelschap. Deels gaat het om leden van de medische staf en de neuropsychologen die in het verlengde van hun patiëntenzorg wetenschappelijk onderzoek blijven doen. Verder bestaat het team uit postdoctoral fellows, promovendi en fellows kinderoncologie/hematologie die aan hun promotieonderzoek werken.

Hieronder stellen zij zich voor aan de hand van hun onderzoek.

“Een groot voordeel van onze focus is dat de farmaceutische industrie precies op datzelfde punt medicijnen ontwikkelt.” Meer…

Dr. E.S.J.M. (Eveline) de Bont, kinderarts/oncoloog

“Het Kinderoncologisch Centrum Groningen is een van de weinige instituten ter wereld die darmschade onderzoeken.” Meer...

Wim Tissing, kinderarts oncoloog/hematoloog

“Groningen heeft zich vanaf het begin onderscheiden door een klinisch neuropsycholoog in de staf op te nemen.” Meer...

Dr. A. (Annet) Kingma, klinisch neuropsycholoog,
kinder & jeugdspecialist psycholoog

“Het Kinderoncologisch Centrum Groningen wil huisartsen ondersteunen die de follow-up voor overlevenden van kinderkanker willen organiseren.” Meer...

Dr. R. (Ria) Blaauwbroek, huisarts

“Ik heb in het laboratorium aangetoond dat hersentumorcellen doodgaan als het src-kinase wordt geremd” Meer...

Drs. A.H. (Erik) Sikkema, AIO

“De ontdekking van de rol van VEGFC is belangrijk, omdat het kan helpen voorspellen hoe een patiënt zal reageren op therapie.” Meer…

Drs. H.J.M. (Henk-Marijn) de Jonge, MD/PhD-student

“In mijn onderzoek ben ik vooral geïnteresseerd geraakt in hoe tumoren zich ontwikkelen en staande blijven houden in het lichaam.” Meer…

Dr. S.H. (Sander) Diks, Post-Doc, celbioloog

“Ik doe onderzoek naar Acute Lymfatische Leukemie (ALL). ALL is een complexe ziekte die verschilt van patiënt tot patiënt. ” Meer…

N.E. (Naomi) van der Sligte BSc, MD/PhD-student


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties