Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Tumorcellen gevoeliger maken voor chemotherapie

Het onderzoek naar het meer gevoelig maken van tumorcellen voor chemotherapie wordt geleid door dr. Eveline de Bont van het KinderOncologisch Centrum Groningen. Zij heeft hiervoor de status van principle investigator in het Noord-Nederlands Oncologie Centrum (NNOC).

Het betreft hier laboratoriumonderzoek. Dit type onderzoek is in de kinderoncologie de laatste jaren duidelijk herkenbaar geworden en wordt ook internationaal gezien als vernieuwend en belangwekkend. Inmiddels zijn al twee octrooien verkregen.

De eerste fase van het onderzoek was gericht op VEGF/VEGFR signalering en de relatie met angiogenese (vorming van nieuwe bloedvaten) in de ontwikkeling van acute myeloïde leukemie (AML). Het team heeft laten zien dat aan de hand van de stoffen VEGFA en VEGFC prognoses gedaan kunnen worden die mede de kans op overleven bepalen. De onderzoeksgroep is nu ook gevraagd het angiogenese-onderzoek te doen in de nationale HOVON 81 AML studie voor volwassen patiënten. In augustus 2010 worden de eerste resultaten verwacht.

Het onderzoek naar signalen in en om de cel heeft zich inmiddels verder ontwikkeld. Uitgangspunt is het gegeven dat kanker het resultaat is van ongebreidelde celdelingen. Die celdelingen zijn weer het gevolg van afwijkingen in de chromosomen (dragers van erfelijk materiaal) in een cel. Deze afwijkingen zorgen ervoor dat in een cel (een kankercel) structureel afwijkende eiwitten worden aangemaakt of een excessieve hoeveelheid eiwitten. Het betreft hier eiwitten die belangrijk zijn voor de signaaltransductie (het doorgeven van signalen) die bepaalt hoe snel de cel zich moet delen. De eiwitten in een kankercel zorgen ervoor dat die signalen zo sterk omhoog gaan dat de cel zich veel te snel gaat delen. De eiwitten die een rol spelen in de signaaltransductie in de cel worden ook wel kinases genoemd.

In dit onderzoek willen we het profiel van de kinases uitwerken. Daarmee willen we inzicht krijgen in de verhoogde signalen die een kankercel ertoe aanzetten om zich zo snel te delen. Die kennis kunnen we vervolgens gebruiken om therapievormen te ontwikkelen die deze specifieke signalen tegenwerken, zodat de kankercel zich niet verder kan ontwikkelen.

Het KinderOncologisch Centrum Groningen werkt in dit onderzoek samen met:

  • Maikel Peppelenbosch, afdeling Celbiologie, RUG
  • Prof. Steve Kornblau, MD Anderson, Houston, USA
  • Wilfried den Dunnen, neuropatholoog, en Erik Boddeke en Sjef Copray, afdeling Neurofysiologie

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties