Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Bijwerkingen van behandeling op lange termijn – neuropsychologisch

Begin jaren tachtig al heeft Groningen als eerste kinderoncologisch centrum in Nederland een neuropsycholoog (Annet Kingma) aangesteld om de effecten van de behandeling op het dagelijkse functioneren te onderzoeken. Tot op heden is Groningen het enige kinderoncologisch centrum met een klinisch neuropsycholoog die is gespecialiseerd in de kinderoncologie. Het neuropsychologisch onderzoek richt zich op het cognitieve functioneren van kinderen die zijn behandeld voor leukemie of een hersentumor en van kinderen die door de ziekte of behandeling complicaties krijgen die van invloed zijn op de hogere hersenfuncties.

De afgelopen 30 jaar zijn onder meer de effecten onderzocht van behandeling volgens de SNWLK-protocollen ALL 5, ALL 6, ALL 7 en ALL 9. Uit het eerste onderzoek kwam naar voren dat behandeling volgens ALL 5 schade aanbracht aan het cognitieve functioneren. Kinderen die vervolgens werden behandeld volgens ALL 6 en ALL 7 bleken (vrijwel) net zo goed te functioneren als hun gezonde leeftijdgenootjes.

In 2009 promoveerde kinderpsycholoog Nathalie Jansen op haar onderzoek naar de neuropsychologische effecten van behandeling volgens het ALL-protocol 9. Dit onderzoek is vanuit Groningen opgezet en uitgevoerd. Het is wereldwijd een van de weinige prospecieve, multicenter, gecontroleerde studies, waarbij de cognitieve ontwikkeling op breed terrein tot enkele jaren na de behandeling is gevolgd. Uit het onderzoek kwam naar voren dat behandeling van leukemie op de kinderleeftijd tot weinig cognitieve problemen leidt tijdens de schoolleeftijd. Een geruststellende uitkomst voor kinderen en ouders.

Naast het onderzoek naar neuropsychologische effecten van leukemiebehandeling zijn ook de langetermijneffecten van de behandeling van hersentumoren onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat kinderen die op hun brein zijn bestraald, cognitieve problemen hadden op latere leeftijd. Het is de bedoeling dat dit onderzoek een vervolg krijgt in 2010. Een nieuwe promovendus zal hierbij onderzoek doen naar specifieke neurologische stoornissen bij kinderen met een hersentumor. De hoop is dat voor deze kinderen in de toekomst behandelprotocollen kunnen worden ontwikkeld die minder schadelijk zijn voor de hogere hersenfuncties.

Vanuit Groningen was Annet Kingma co-Principle Investigator voor de neuropsychologie binnen het LATER-onderzoek (QL2008). Ook was zij voorzitter van de richtlijnen commissie neuropsychologische follow-up.

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties