Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Bijwerkingen van behandeling op lange termijn - cardiovasculair

Het onderzoek naar bijwerkingen van behandeling op lange termijn heeft in Groningen een lange historie. Het gaat hierbij om cardiovasculaire (hart- en bloedvaten betreffende) risico’s en aandoeningen als gevolg van bestraling en chemotherapie.

Deze onderzoekslijn werd gestart in de negentiger jaren voor het promotieonderzoek van Liedeke Postma en kreeg een vervolg met het onderzoek van Inge Brouwer. Na het pensioen van Liedeke Postma is de coördinatie van deze researchlijn overgenomen door Wim Tissing in 2007.

In 2009 hebben deze studies een verder vervolg gekregen met de start van het promotieonderzoek van Louise Hooimeijer. In deze grootschalige studie naar het optreden van cardiovasculaire schade als gevolg van chemo- en/of radiotherapie, worden patiënten vanaf de diagnose gevolgd. Uit de voorgaande studies is gebleken dat er op een bepaald moment hartschade is. Maar over het precieze beloop van deze schade en over mogelijke risicofactoren is veel te weinig bekend. Met deze nieuwe studie hoopt men daar verandering in te brengen. Voor een verdere verdieping van dit onderzoek wordt samengewerkt met Jourik Gietema van de afdeling Medische Oncologie en Adriaan Voors van de afdeling Cardiologie.

In Nederland is het belang erkend van de Groningse expertise binnen het landelijke onderzoek naar lange termijn effecten (LATER). Dit onderzoek vindt plaats onder de paraplu van de SKION. Wim Tissing heeft zitting in het dagelijks bestuur van die landelijke onderzoeksgroep.

Naast de cardiovasculaire lange-termijneffecten wordt binnen deze onderzoekslijn ook gekeken naar de organisatie van zorg rond de overlevenden van kinderkanker. Op dit gebied is Ria Blaauwbroek in 2008 gepromoveerd op een project waarbij huisartsen deze zorg grotendeels overnamen. Zij heeft dit project voortgezet in een vervolgstudie die loopt tot 2010.

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties