Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Bijwerkingen van behandeling op korte termijn

Eind negentiger jaren is er een start gemaakt met het onderzoek naar bijwerkingen van behandeling op korte termijn. De onderzoekers richten zich op het voorkomen van ziekenhuisopnames bij koorts en neutropenie (vermindering van witte bloedcellen). Hiervoor is gebruik gemaakt van laboratoriumparameters die zijn voortgekomen uit het promotieonderzoek van eerst Eveline de Bont en later Claudi Oude Nijhuis. Deze studies hebben geresulteerd in een nu lopende nationale Multi center studie met als promovendus Karin Miedema.

Wim Tissing heeft na zijn komst naar Groningen in 2005 de coördinatie van deze studie overgenomen. Hij heeft de onderzoekslijn uitgebreid in twee richtingen:

  • Ontsteking van de mucosa (darmslijmvlies) als gevolg van chemotherapie, met als promovendi Michel van Vliet en Margot Fijlstra.
    In deze onderzoekslijn wordt de kennis uitgebreid over het optreden van mucositis (darmslijmvliesontsteking) bij kinderen met kanker. Als bekend is welke kinderen wanneer mucositis krijgen, en er maten zijn ontwikkeld om deze mucositis te kwantificeren, gaat men kijken of de mucositis is te voorkomen, of sneller te genezen. Ook word gekeken wat een optimale voeding is voor kinderen met mucositis.
  • De voedingstoestand van kinderen met kanker, met als promovendi Aeltsje Brinksma en Esther Sulkers.
    In dit onderzoek wordt de voedingstoestand tijdens de behandeling van kanker in kaart gebracht. Dit is nog nooit eerder op deze uitgebreide wijze onderzocht. Het in kaart brengen van de voedingstoestand is echter van groot belang, om te kunnen bepalen welke kinderen risico lopen op ondervoeding of overgewicht, zodat men tijdig kan ingrijpen als dat nodig is. Daarnaast kijkt men in deze studie uitgebreid naar gerelateerde psychosociale aspecten rondom het kind met kanker. Dit gebeurt in samenwerking met prof.dr. R. Sanderman, hoogleraar gezondheidspsychologie en hoofd van het Noordelijk Centrum voor Gezondheidsvraagstukken (NCG).

Wim Tissing hoopt voor deze onderzoekslijn de status van principle investigator te verkrijgen binnen de onderzoeksschool van het Noord-Nederlands Oncologie Centrum (NNOC). Bovendien is hij hard op weg om op het gebied van onderzoek naar slijmvliesontsteking een van de toonaangevende researchlijnen in de wereld neer te zetten.

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties