Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Wetenschappelijk onderzoek

Het KinderOncologisch Centrum Groningen combineert laboratoriumresearch met klinisch wetenschappelijk onderzoek, waarbij de aandacht primair uitgaat naar leukemie en het neuroblastoom.

In samenwerking met het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) dat oncologisch onderzoek subsidieert, hebben de kinderoncologische centra de belangrijkste onderzoeksthema’s verdeeld. Zo heeft elk centrum haar specifieke thema’s die zijn uitgewerkt in onderzoekslijnen. Binnen elke onderzoekslijn wordt gewerkt met meerjarige programma’s, waarin opeenvolgende onderzoeken worden uitgevoerd.

In Groningen werkt men binnen de volgende onderzoekslijnen:


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties