Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Historie

De Stichting Kinderoncologie Groningen (SKOG) is opgericht in 1978. De eerste stappen hiertoe dateren echter al van 1974. In dat jaar organiseerden het Koningin Wilhelmina Fonds en de NCRV de tv-actie ‘Geven voor Leven’, ten bate van de kinderoncologie in Nederland.

In die tijd waren er drie kinderoncologische centra in ons land:

  • Groningen (nu UMCG/Beatrix kinderziekenhuis)
  • Amsterdam (nu AMC/Emma kinderziekenhuis)
  • Rotterdam (nu Erasmus MC/ Sophia kinderziekenhuis).

Namens elk centrum deed een kinderarts mee aan de uitzending. De onverwacht hoge opbrengst van 70 miljoen gulden gaf een enorme impuls aan het onderzoek in de kinderoncologie. Niet alleen in deze drie centra, maar vervolgens ook in de andere UMC’s die onderzoek gingen doen in de kinderoncologie. Dankzij het vele onderzoek zijn de overlevingskansen voor kinderen met kanker en de kwaliteit van hun leven tijdens en na hun behandelingen enorm gestegen.

De ontwikkeling van de kinderoncologie in Groningen staat nauwgezet beschreven in het boekje ‘25 jaar het kind voorop’, dat in 2003 is uitgegeven door de SKOG. Het geeft een indrukwekkend overzicht van het werk van de kinderoncologen en onderzoekers in Groningen en laat zien hoe de SKOG hier ondersteuning aan heeft kunnen bieden.

Wie deze geschiedenis leest, zal beter begrijpen hoe essentieel de inbedding van de kinderoncologie in het UMCG is en hoe belangrijk de regionale en landelijke samenwerking daarbij is. Die situatie is de afgelopen jaren onveranderd gebleven.


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties