Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Fondsenwerving

De Stichting Kinderoncologie Groningen wil graag de kinderoncologie in Groningen ook in de toekomst kunnen blijven steunen. Daarom stellen wij giften, legaten en andere donaties bijzonder op prijs.

De SKOG wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beoogde Instelling). Dit biedt de volgende belastingvoordelen:

  • Particulieren kunnen een giftenaftrek krijgen voor de inkomstenbelasting.
  • Bedrijven kunnen een giftenaftrek krijgen voor de vennootschapbelasting.
  • De SKOG kan vrijstelling van schenking- of successierecht krijgen voor de schenkingen en erfenissen die zij ontvangt.

Steun het onderzoek van het Kinderoncologisch Centrum in Groningen met uw financiële bijdrage. Neem daarvoor contact op met ons bestuurssecretariaat, mw. Fenny de Willigen-Stoker.

Indien u ons wilt steunen dan kunt u uw gift overmaken op bankrekening: NL57RABO0132702886

De SKOG is niet de enige partij die fondsen werft voor kinderen met kanker.

  • De Stichting Beatrix Kinderziekenhuis zamelt geld in voor onderzoek en voorzieningen voor alle afdelingen van het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG.
  • KIKA (Kinderen Kankervrij) zamelt geld in voor alle kinderoncologische centra in Nederland.
  • Het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) zamelt geld in voor al het kankeronderzoek in Nederland.
  • Villa Joep, het fonds tegen neuroblastoom kinderkanker

De SKOG is wel de enige partij van wie de gelden volledig ten gunste komen van het Kinderoncologisch Centrum Groningen.


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties