Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Aanvragen projectfinanciering

De SKOG financiert uitsluitend projecten van wetenschappelijk onderzoekers en medisch specialisten van het UMCG. Zij kunnen een aanvraag indienen voor financiering van onderzoeksprojecten die passen in het onderzoeksbeleid van het Kinderoncologisch Centrum Groningen en het UMCG. Bovendien moet het onderzoek passen bij de doelstellingen van de SKOG: het doen van wetenschappelijk onderzoek ter voorkoming en genezing van kanker bij kinderen en/of de opsporing, diagnose en behandeling van (iatrogene) late gevolgen.

Er zijn twee vormen van financiering:

Om voor financiering in aanmerking te komen zal er een wetenschappelijke beoordeling plaatsvinden door nationale en internationale reviewers.


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties