Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Donaties

Wilt u de patiëntenzorg en voorzieningen van het Kinderoncologisch Centrum steunen met een bijdrage in geld of in natura? Richt u zich dan tot de contactpersoon van het Kinderoncologisch Centrum, mw. Carolina Homs.
U kunt haar ook bellen op nummer 050-3614213.


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties