Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Doel van de stichting

De stichting Kinderoncologie Groningen (SKOG) geeft financiële steun aan wetenschappelijk onderzoek en topklinische zorg in het Kinderoncologisch Centrum Groningen.

De stichting beheert een fonds waaruit zij de financiële bijdragen toekent. De basis voor dat fonds is al in 1974 gelegd door de tv-actie ‘Geven voor Leven’. De opbrengst van die actie werd verdeeld over de toenmalige kinderoncologische centra in Nederland, waarvan Groningen er een was.

In 1978 werd de stichting Kinderoncologie Groningen opgericht om vanuit een onafhankelijke positie de gelden te kunnen toekennen. Sinds die tijd heeft de stichting tientallen onderzoeksprojecten gefinancierd en daarmee bijgedragen aan de toename van de levensverwachtingen van kinderen met kanker.

Om de juiste keuzes te kunnen maken bij de toekenning van gelden laat het bestuur van de stichting zich adviseren door het hoofd van het Kinderoncologisch Centrum Groningen en externe reviewers. Daarnaast is de Raad van Bestuur van het UMCG vertegenwoordigd in het bestuur van onze stichting.

Ook de komende jaren willen wij het kinderoncologisch onderzoek in Groningen blijven steunen. Daarom stellen wij giften, legaten en andere donaties die wij ontvangen van particulieren en instellingen bijzonder op prijs.

Klik hier voor de statuten van de SKOG.

Klik hier voor het beleidsplan van de SKOG.


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties