Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Contact

Secretariaat SKOG:
Balloërweg 7, 9409 TN LOON

Contactpersoon:
Mw. Fenny de Willigen
Mobiel 06 – 5433 5961
E-mail: info@kinderoncologiegroningen.nl

Bankrekening: NL86 INGB 0006 5731 32


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties