Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Enkele teamleden in gesprek. Vlnr. Carolina Homs (secretaresse kinderoncologie), Siny Huisman (medisch secretaresse / datamanager), Dieneke Muntinga (datamanager), Margriet Meijer (medisch secretaresse)

“Om te zorgen dat de oncologen/hematologen en neurologen hun werk goed kunnen doen, zijn de administratieve taken helder verdeeld. Zo houdt de secretaresse kinderoncologie de overvolle agenda van de staf nauwgezet bij. Daarnaast zijn er de medisch secretaresses op de poli voor alle poliklinische afspraken en de regie tijdens het spreekuur. Zij hebben intensief contact met het secretariaat van de afdeling, want daar weet men precies wanneer een kind op de afdeling moet zijn. Het is een hele kunst om de vele afspraken goed op elkaar af te stemmen.”

"De medisch secretaresses beheren ook de patiŽntendossiers. Deze worden gebruikt door de artsen en ze zijn van belang voor het wetenschappelijk onderzoek waar veel ouders met hun kinderen aan meewerken. Alle onderzoeksgegevens worden vastgelegd in het dossier en het is de datamanager die deze gegevens exact volgens protocol verwerkt, zodat ze bruikbaar zijn voor het onderzoek. De datamanager werkt nauw samen met het secretariaat, want daar weet men precies wanneer een dossier even gemist kan worden."

"Als arts kun je pas goed functioneren als de regie op poli en afdeling in goede handen is. Als onderzoeker kun je je werk pas doen, wanneer de talloze onderzoeksgegevens zorgvuldig zijn vastgelegd. Met z'n allen streven we ernaar om nu en in de toekomst kinderen met kanker zo goed mogelijk helpen. Dat is waar we het voor doen."

Team secretariaat en datamanagers.

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties