Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Mededeling

Het fonds van de Stichting Kinderoncologie Groningen heeft bijna 40 jaar financiële bijdragen kunnen geven voor kinderoncologisch onderzoek in Groningen. Per 1 januari 2018 wordt de stichting opgeheven.
De overgebleven gelden worden overgedragen aan het UMCG voor protonenresearch voor de kinderoncologie.

“Oncologie en hematologie zijn in Groningen niet gescheiden, al heeft iedereen zich wel gespecialiseerd. Ik heb gekozen voor hematologie. Het voordeel van de gecombineerde opleiding en werksituatie is dat ik dingen kan signaleren die een ander niet zou zien. Maar ik ben niet alleen dokter, ik ben ook docent. Het is heel leuk om studenten te begeleiden. Ik zie daarin ook een mooie parallel met de patiëntenzorg, met name bij de pubers. Het is de uitdaging om jonge mensen goed door een moeilijke fase te helpen. In dat proces zie je hoe hun persoonlijkheid zich ontwikkelt.”

Dr. R.Y.J. (Rienk) Tamminga, Kinderarts/oncoloog/hematoloog

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties