Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Mededeling

Het fonds van de Stichting Kinderoncologie Groningen heeft bijna 40 jaar financiële bijdragen kunnen geven voor kinderoncologisch onderzoek in Groningen. Per 1 januari 2018 wordt de stichting opgeheven.
De overgebleven gelden worden overgedragen aan het UMCG voor protonenresearch voor de kinderoncologie.

“Kinderen met kanker mogen bij ons kanjerkralen sparen. Als eerste krijgt een kind de kraal van de hoop. Dan de letters van de voornaam. Daarna zijn er voor alle belangrijke momenten in de behandeling aparte kralen: voor bloedtransfusies, bestraling, chemokuren, als het haar uitvalt en ga zo maar door. Je kunt het zien als een beloningsysteem. Maar de kanjerkralen helpen vooral om het verhaal – letterlijk – op een rijtje te krijgen. Kinderen kunnen later vertellen wat er allemaal is gebeurd aan de hand van de ketting. Dat vind ik eigenlijk het mooiste.”

Mirjam van Gent, hoofd Pedagogische Zorg

De kanjerkralen zijn ontstaan op initiatief van de VOKK (Vereniging Ouders Kinderen met Kanker).

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties