Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Mededeling

Het fonds van de Stichting Kinderoncologie Groningen heeft bijna 40 jaar financiële bijdragen kunnen geven voor kinderoncologisch onderzoek in Groningen. Per 1 januari 2018 wordt de stichting opgeheven.
De overgebleven gelden worden overgedragen aan het UMCG voor protonenresearch voor de kinderoncologie.

"De functie van Nurse Practitioner zit tussen arts en verpleegkundige in. Ik verzorg dat deel van de behandeling dat volgens een vast protocol verloopt. Maar ik ben er ook voor vragen. Als de oncoloog een diagnosegesprek voert, zijn mensen ontzettend geschokt. Ze nemen dan niet alles in één keer op. Doordat ik weet wat er is gezegd en de diagnosebehandelplannen ken, kan ik veel antwoorden geven. Verder stem ik de zorg goed af, zodat mensen niet de ene dag voor een foto komen en de volgende dag voor chemo. Professor Kamps heeft het idee van deze functie uit Amerika meegenomen; ik was de eerste Nurse Practitioner kinderoncologie in Nederland."

Edith de Kock, Nurse Practitioner

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties