Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

“Het mooie van ons werk is dat wij niet naar één persoon kijken, maar naar het hele gezin en alle mensen eromheen. De ouders zien wij als de belangrijkste mensen in het leven van het zieke kind. Vooral voor hen is dit een zware periode. Zij willen er voor hun kind zijn. Ze zeggen vaak: ‘als het met ons kind goed gaat, gaat het met ons ook goed’. Helaas heeft elk kind met kanker wel moeilijke periodes. Wij willen ouders ondersteunen in het contact met het zieke kind, met andere kinderen in het gezin, met familie, vrienden, collega’s. Maar ook financieel en emotioneel bieden we hulp. Het is fijn om te zien als ouders woorden kunnen geven aan hun verdriet en angsten. Met ons werk hopen we een positieve bijdrage te leveren aan het veelomvattende proces van leven met een kind met kanker.”

Els Planting (links op de foto) en Diet Veenstra, Medisch maatschappelijk werk Kinderoncologie.

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties