Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

“In Groningen hebben we voor kinderen met een hersentumor een speciaal kinderneuro-oncologieteam met specialisten van verschillende disciplines, waaronder kinderneurochirurgie, kinderneurologie, radiotherapie, kinderendocrinologie en klinische kinderneuropsychologie. Dat team komt wekelijks bij elkaar om de behandeling van alle patiënten te bespreken. Het houdt ook wekelijks een multidisciplinair spreekuur. Daarnaast zie ik de meeste kinderen met een hersentumor regelmatig voor het neuropsychologisch onderzoek.”

“Het neuropsychologisch onderzoek is enerzijds van belang voor het wetenschappelijk onderzoek en anderzijds voor de diagnostiek en de begeleiding en advisering van patiënt en ouders. Het is daarbij belangrijk dat ik de kinderen zie zoals ze zijn in hun gewone functioneren. Daarom probeer ik het bij een onderzoek leuk en gezellig voor ze te maken. Voor de kinderen is dat ook goed; ze moeten met veel plezier terugkomen. Ik volg de kinderen met neuropsychologische problemen namelijk vele jaren. Pas dan weet je grotendeels wat de blijvende beperkingen zullen zijn. Mochten er in een latere fase onverwachte problemen ontstaan, dan kan men altijd contact opnemen. Soms gebeurt dat nog na twintig jaar. Dan hoor je dat je een soort verlengstuk van de familie bent geworden, omdat je in de loop der tijd iemand met zijn of haar beperkingen heel erg goed hebt leren kennen.”

“Ik maak in dit werk mooie, ontroerende en indrukwekkende dingen mee. Veel mensen denken dat werken in de kinderoncologie erg moeilijk is maar ik ervaar dat helemaal niet zo.”

Annet Kingma, klinisch neuropsycholoog, kinder- & jeugdspecialist-psycholoog

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties