Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Mededeling

Het fonds van de Stichting Kinderoncologie Groningen heeft bijna 40 jaar financiële bijdragen kunnen geven voor kinderoncologisch onderzoek in Groningen. Per 1 januari 2018 wordt de stichting opgeheven.
De overgebleven gelden worden overgedragen aan het UMCG voor protonenresearch voor de kinderoncologie.

“Regelmatig vragen mensen aan mij, waarom ik er toch voor gekozen heb om kinderarts in de hemato/oncologie te worden, omdat dat toch wel het ergste is wat iemand kan overkomen. Dat klopt natuurlijk ook, want als een kind wordt getroffen door kanker, is dat niet alleen erg voor het kind, maar voor het gehele gezin. Ik zie het als een belangrijke uitdaging om niet alleen de patiënt zo goed mogelijk te behandelen, maar ook om de ouders in die moeilijke tijd te begeleiden.”

“Daarnaast is de kinderoncologie een zeer dynamisch vakgebied, waarin de laatste jaren grote stappen zijn gezet om de overleving van kinderkanker enorm te verbeteren en ik zie het als een voorrecht om daar in de toekomst aan mee te kunnen werken.”

Annemarie Peek, oncoloog/hematoloog

>> Terug


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties