Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Het centrum

Het KinderOncologisch Centrum Groningen stond vanaf de jaren tachtig tot en met eind 2009 onder leiding van prof. dr. Willem Kamps, kinderoncoloog/hematoloog. Met zijn visie op topklinische zorg en wetenschappelijk onderzoek heeft hij het centrum in al die jaren vorm gegeven. Per 1 januari 2010 is dr. Eveline de Bont, kinderoncoloog aangesteld als hoofd van de afdeling.

De kinderen die in het centrum behandeld worden, komen voornamelijk uit Noord-Nederland. Sommige komen uit andere delen van het land of de Antillen. Hun behandeling verloopt volgens (inter)nationale protocollen. Aan de hand van de nieuwste inzichten stellen de kinderoncologen in Nederland telkens weer de beste behandeling vast. Dit gebeurt binnen de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION). Uiteraard werken de Groninger kinderoncologen in de behandeling en begeleiding ook nauw samen met de ouders en betrokken artsen uit de regio.

Dankzij de inbedding van het centrum in het UMCG staat het in directe verbinding met andere specialisten. Bovendien kan het voor een optimale diagnostiek in het UMCG gebruikmaken van laboratoriumvoorzieningen en de nieuwste technieken. Het kinderoncologisch researchlaboratorium is samen met het researchlaboratorium van de Medische Oncologie en Hematologie gehuisvest in het Multidisciplinaire Oncologie Laboratorium (MOL).

In zijn onderzoek werkt het KinderOncologisch Centrum regionaal samen in het Noord-Nederlands Oncologie Centrum (NNOC), nationaal in het SKION en internationaal met diverse instituten over de wereld.

Het KinderOncologisch Centrum is een kenniscentrum op het gebied van de kinderoncologie dat zijn kennis wil delen met de patiënten en hun ouders, met hun sociale omgeving, met verwijzers, met andere zorgverleners en allen die meer willen weten over kinderoncologische ziekten en behandelingen. Dat gebeurt door het geven van goede mondelinge en schriftelijke informatie en voorlichting als onderdeel van goede patiëntenzorg.


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties