Stichting Kinderoncologie Groningen
Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Stichtingsbestuur

Het bestuur van de SKOG bestaat uit mensen die maatschappelijk betrokken zijn en zich belangeloos inzetten voor de kinderoncologie in Groningen. Zij kennen de situatie in Groningen en in de wereld van het kind met kanker. Ze willen de Groninger artsen en onderzoekers steunen, zodat deze topklinische zorg kunnen bieden voor hun patiënten in Noord Nederland. Met als resultaat: steeds betere genezingskansen en kwaliteit van leven.

De kennis en (soms heel persoonlijke) ervaring van de bestuursleden sluiten aan bij de deskundigheid die nodig is om dit werk goed te kunnen doen. Zo weten zij de waarde van het werk van kinderoncologie in Groningen goed in te schatten. Zij zijn in staat om de stichting adequaat te besturen en het financiële beheer goed en duurzaam uit te voeren. Zij kunnen de projectaanvragen op hun wetenschappelijke kwaliteit (laten) beoordelen. En zij geven de support die artsen, onderzoekers en medewerkers van het Kinderoncologisch Centrum Groningen zo waarderen.

Bestuursleden met hun functie in het bestuur en (tussen haakjes) in het dagelijks leven:

  • Dhr. Mr. Klaas Bunk, voorzitter (rechter)
  • Mevr. Noor van Leeuwen-Seelt, secretaris en lid beleggingscommissie (zelfstandig adviseur)
  • Dhr. Harmen van Vliet, penningmeester en lid beleggingscommissie (voormalig districtsdirecteur ING)
  • Dhr. Prof Dr. Gerrit Scherphof (emeritus hoogleraar/biochemicus)
  • Dhr. Prof. Dr. Ate van der Zee, vertegenwoordiger Raad van Bestuur UMCG (lid Raad van Bestuur UMCG)

Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Bestuursecretariaat en administratie:
Mw. Fenny de Willigen-Stoker
Telefoon: 0592-374350
E-mail: info@kinderoncologiegroningen.nl


Kinder-Oncologisch Centrum Groningen
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties