Doel
Bestuur
Jaarverslag
Historie
Projecten
Project-Financiering
Fondsen-Werving

Mededeling

Het fonds van de Stichting Kinderoncologie Groningen heeft bijna 40 jaar financiële bijdragen kunnen geven voor kinderoncologisch onderzoek in Groningen. Per 1 januari 2018 wordt de stichting opgeheven.
De overgebleven gelden worden overgedragen aan het UMCG voor protonenresearch voor de kinderoncologie.

Kinderoncologie in
Noord-Nederland

Met ingang van 1 januari 2018 is de Stichting Kinderoncologie Groningen opgeheven. Deze website blijft ter informatie tot 1 juli 2018 in de lucht.

In de 40 jaren die achter ons liggen heeft de stichting het onderzoek voor de kinderoncologie vanuit Groningen kunnen steunen met substantiële bijdragen uit het fonds dat ruim 40 jaren geleden gevuld werd met giften uit de samenleving tijdens de actie 'Geven voor leven". De gulle gevers van toen hebben mede mogelijk gemaakt dat het kinderoncologisch onderzoek in Nederland zich sterk ontwikkeld heeft en zo de mogelijkheden van de medische wetenschap ten behoeve cryptocurrency van de oncologische patiëntjes aanzienlijk heeft verruimd - niet alleen in het UMCG, maar ook elders in Nederland en de wereld.

Het bestuur van de stichting spreekt zijn dank en waardering uit naar alle onderzoekers die in de afgelopen jaren vanuit Groningen aan die ontwikkelingen in de kinderoncologie hebben bijgedragen en hun kennis hebben gedeeld met collega-onderzoekers in het land.

De resterende gelden van het fonds zijn overgemaakt naar UMCG Research en zullen worden besteed aan protonenbestralingsonderzoek ten behoeve van de kinderoncologie en daarmee is het werk van de stichting afgerond.


umcg
Het Centrum
Medische staf en Verpleging
Kinderen en Ouders
Beatrix Kinderziekenhuis / UMCG
Onderzoekers
Onderzoek
Internationale samenwerking
Donaties